آرشیو اخبار شهرستان خنداب

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات جام دارت بانوان بمناسبت دهه فجردرشهرستان خنداب ودربخش مرکزی روستای جوشیروان برگزارشد 21 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 9
انصاری رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان ‌خنداب؛ حضور حداکثری جامعه ورزش وجوانان شهرستان خنداب رادرمراسم راهپیمایی 22بهمن راخواستارشد 21 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 10
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ همایش پیاده روی خانوادگی درشهرستان خنداب برای اولین بار درروستای غینرجه بمناسبت دهه مبارک فجر برگزارشد 21 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 12
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات جام فوتسال شهدای بخش قره چای نوجوانان زیر۱۷ سال شهرستان خنداب. با قهرمانی آینده سازان شهرجاورسیان به پایان رسید. 20 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 11
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ سومین کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی با موضوع پیشگیری ازاعتیاد وکاهش طلاق درشهرخنداب برگزارشد 20 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 16
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ همایش کوهروی وکوهنوردی رده جوانان رزمی کارشهرستان خنداب برگزارشد 20 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 15
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ نتایج مسابقات جام شهدای فوتسال بخش مرکزی شهرستان خنداب درمورخ18بهمن اعلام شد 20 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 14
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات طناب زنی درشهرستان خنداب برگزارشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 20
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات جام دارت بانوان بمناسبت دهه فجردرشهرستان خنداب برگزارشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 8
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ غبارروبی ازگلزارشهدای شهرخنداب توسط بانوان ورزشکارشهرستان خنداب برگزارشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 9
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات جام فوتسال نوجوانان زیر17سال سال درشهرستان خنداب برگزارشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 13
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات تنیس روی میز دربخش مرکزی شهرستان خنداب برگزارشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 13
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ همایش پیاده روی خانوادگی درشهرستان خنداب برگزارخواهدشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 8
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات کونگ فو درشهرستان خنداب برگزارشد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 6
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ نتایج مسابقات فوتسال جام شهدای بخش قره چای نیمه نهایی اعلام شد. . 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 7
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات جام تنیس روی میز دستگاه های اجرایی شهرستان خنداب به پایان رسید. 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 6
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات جام دارت دستگاه های اجرایی شهرستان خنداب . به پایان رسید. 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 8
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات مینی فوتبال دربخش مرکزی شهرستلن خنداب برگزارشد. 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 6
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ مسابقات مام فوتساب دستگاه های اجرایی شهرستان خنداب باقهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی. به پایان رسید. 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 8
بمناسبت دهه مبارک فجر؛ نتایج شب سوم مسابقات جام شهدای فوتسال بخش مرکزی شهرستان خنداب اعلام شد 19 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 13
بمناسبت دهه فجر: نتایج شب سوم مسابقات فوتسال جام شهدای بخش مرکزی شهرستان خنداب اعلام شد 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 17
بمناسبت دهه فجر: مسابقات تنیس روی میز درشهرستان خنداب با نام شهدای دفاع مقدس برگزارشد.. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 17
بمناسبت دهه فجر: نتایج روزچهارم ویک هشتم نهایی مسابقات فوتسال جام شهدای بخش قره چای درشهرستان خنداب اعلام شد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 16
بمناسبت دهه فجر: نتایج روزدوم مسابقات فوتسال جام شهدای اتشنشان زیر17 سال درشهرستان خنداب آغازشد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 15
بمناسبت دهه فجر:کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی جوانان درشهرستان خنداب با موضوع اعتیاد وطلاق برگزارشد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 21
بمناسبت دهه فجر: نتایج روزاول مسابقات جام فوتسال شهدای اتشنشان بخش قره چای نوجوانان زیر17 سال شهرستان خنداب اعلام شد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 15
بمناسبت دهه فجر: مسابقات فوتسال جام شهدای اتشنشان زیر17 سال درشهرستان خنداب آغازشد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 15
بمناسبت دهه فجر: نتایج روزدوم مسابقات جام فوتسال شهدای بخش مرکزی شهرستان خنداب اعلام شد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 13
بمناسبت دهه فجر: نتایج روزسوم مسابقات جام فوتسال شهدای بخش قره چای شهرستان خنداب اعلام شد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 9
بمناسبت دهه فجر: مسابقات فوتسال جام فوتسال زیر17سال درشهرستان خنداب آغازشد. 16 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 14
بمناسبت دهه مبارک فجر: همایش وجشنواره رزمی کاران کاراته کا درسه ایتم ورشته درسالن ورزشی شهدای استوه برگزارشد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 19
بمناسبت دهه مبارک فجر:نتایج روزاول مسابقات جام شهدای بخش مرکزی خنداب شهرستان خنداب اعلام شد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 17
بمناسبت دهه مبارک فجر:نتایج مسابقات جام شهدای کارمندویژه کارکنان دستگاههای اجرائی شهرستان خنداب اعلام شد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 19
بمناسبت دهه مبارک فجر:نتایج مسابقات جودوبانوان شهرستان خنداب درسه رده سنی اعلام شد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 16
بمناسبت دهه مبارک فجر: مسابقات جودو بخش بانوان درسه رده سنی نونهالان -نوجوانان وجوانان درشهرستان خنداب برگزارمیگردد 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 11
بمناسبت دهه مبارک فجر:نتایج جام فوتسال شهدای بخش قره چای روزدوم اعلام شد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 14
بمناسبت دهه مبارک فجر: مسابقات فوتبال دستی درشهر خنداب برگزارشد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 15
بمناسبت دهه مبارک فجر: مسابقات جام فوتسال کارمندان دستگاههای اجرائی شهرستان خنداب با حضور8تیم آغاز شد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 15
بمناسبت دهه مبارک فجر: نتایج روزاول مسابقات فوتسال شهدای بخش قره چای اعلام شد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 13
بمناسبت دهه مبارک فجر: کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی جوانان با موضوع اعتیاد وطلاق درمحل اداره ورزش وجوانان شهرستان خنداب برگزارشد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 13
بمناسبت دهه مبارک فجر: جلسه قرعه کشی جام فوتسال شهدای بخش مرکزی برگزارشد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 7
بمناسبت دهه مبارک فجر: مسابقات جام فوتسال شهدای بخش قره چای باحضور14 تیم سال برگزارمیگردد 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 7
بمناسبت دهه مبارک فجر: جلسه قرعه کشی جام فوتسال شهدای بخش قره چای سال برگزارشد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 6
بمناسبت دهه مبارک فجر: جلسه قرعه کشی جام فوتسال زیر17 سال برگزارشد. 13 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 8
بمناسبت دهه فجر: آئین نامه نحوه برگزاری وشرایط مسابقات مسابقات جام کارکنان دستگاههای اجرائی شهرستان خنداب برای ادارات صادرشد. 06 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 16
بمناسبت دهه فجر: مسابقات جام کارکنان دستگاههای اجرائی شهرستان خنداب در4رشته برگزارخواهد شد. 06 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 11
بمناسبت دهه فجر: جلسه شورای ورزش روستای غینرجه ودیزاباد درمحل اداره ورزش وجوانان شهرستان خنداب تشکیل شد. 06 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 11
بمناسبت دهه فجر: 3همایش پیاده روی خانوادگی درشهرستان خنداب برگزارخواهد شد. 06 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 11
بمناسبت دهه فجر: مسابقات دانش اموزی رده متوسطه اول درشهرستان خنداب ودرسالن ورزشی شهدای جاورسیان آغاز شد. 06 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 11
بمناسبت دهه فجر: مسابقات دانش اموزی رده متوسطه اول درشهرستان خنداب ودرسالن ورزشی شهدای خنداب آغاز شد. 06 بهمن 1395 نوشته شده توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان خنداب 6

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 2250

بازدید های دیروز 1952

بازدید های این هفته 15106

بازدید های این ماه 39079

مجموع بازدید ها 1633432

جستجو در سایت

ورود اعضاء