معاون فر هنگی وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان : انتخابات استانی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان مرکزی در دهه سوم دیماه در اراک برگزار خواهدشد.

مرتضی امیدی عنوان کرد: مجامع استانی سمن های جوانان شورایی متشکل از اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان هستند که با آرای مستقیم نمایندگان سازمان های مردم نهاد جوانان ،در هر استان به مدت 2 سال ،انتخاب می شوند

وی افزود: جلسات مجامع استانی هر دو هفته یک بار و بر اساس دستور جلسه از پیش تعیین شده ،توسط متصدی آن در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد و اعضای منتخب در اولین جلسه ،هیات رئیسه مجمع را که شامل رئیس ،نایب رئیس و منشی می باشد با آرای مستقیم خود انتخاب می کنند.

معاون فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی تاکید کرد: هریک از سمن های جوانان دارای مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان می توانند یک نفر زن و یک نفر مرد را که بین 18 تا 29 سال تمام سن داشته باشند ،به عنوان نماینده خود جهت شرکت در انتخابات مجمع جوانان استان ،به ستاد انتخابات استان معرفی نمایند. افراد معرفی شده باید مورد تایید کتبی اکثریت مطلق اعضای شورای مرکزی آن سمن باشند و به هر دلیلی در صورت عدم معرفی نمایندگان از سوی هر سمن ،در زمان مقرر توسط ستاد انتخابات مرکزی به منزله ی انصراف آن سمن از شرکت در انتخابات می باشد.

 امیدی خاطر نشان کرد: نمایندگان معرفی شده واجد شرایط عضو سمن های جوانان در هر استان توسط ستاد انتخابات استان به مدت یک روز در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر درباره مسایل جوانان گرد هم آیند و پس از استماع نظرها و برنامه های کاندید اهای عضویت در مجمع سمن های جوانان استان از بین افراد حاضر ،نسبت به انتخاب اعضای اصلی و علی البدل اقدام شود و منتخبین باید اکثریت نسبی آرا کسب کنند.

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 2242

بازدید های دیروز 1952

بازدید های این هفته 15098

بازدید های این ماه 39071

مجموع بازدید ها 1633424

جستجو در سایت

ورود اعضاء